The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Poměr pohlaví při narození

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Poměr pohlaví při narození  (poměr, podst. m., pohlaví při narození)


Tabulky plodnosti1 obsahují přehledně uspořádané údaje o plodnosti podle věku nebo doby od sňatku (nebo obojího}; často jsou tyto údaje sledovány ještě podle pořadí dítěte. Základ tabulek plodnosti tvoří řada údajů o specifické plodnosti, která zobrazuje řád plodnosti2 (fertilitní funkci2) dané populace. Tabulky plodnosti mohou zobrazovat změny v řádu plodnosti určité kohorty; obsahují pak obvykle ukazatele uvedené sub 632. Jindy tyto tabulky plodnosti zobrazují řád plodnosti sledované populace v určitém kalendářním .období; součet těchto specifických plodnosti še nazývá úhrn specifických fertilit3 n. úhrnná plodnost3 (viz 632-2) a představuje počet dětí, které by se narodily souboru 1000 žen (nebo mužů) během jejich celého reprodukčního věku, pokud by se po celou tuto dobu specifické plodnosti neměnily a úmrtnost během reprodukčního věku byla nulová. Násobíme-li tuto úhrnnou plodnost podílem děvčat mezi narozenými, dostaneme obvyklejší souhrny ukazatel plodnosti: hrubou míru reprodukce (711-4). Zmíněný. podíl je komplementem podílu chlapců mezi narozenými4. Poměr pohlaví při narození5 n. index pohlaví při narození5 známe obvykle jako index maskulinity narozených (viz 320-5); počítá se jako počet chlapců připadající na 100 (ev. na 1000) děvčat při narození (uvažují se obvykle jen živě narození); jeho převratná hodnota se někdy označuje jako index femininity. Poměr pohlaví při narození (634-5) se nazývá někdy také sekundárním indexem pohlaví5 na rozdíl od indexu pohlaví při početí6 n. primárního indexu pohlaví7. O podílu mužských plodů při početí je dosud jen málo známých údajů.
More...