The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Populační prognosa

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Populační prognosa  (populační, příd., prognosa)


Demografická projekce1 je souhrn výpočtů, kterými odhadujeme budoucí vývoj populace. Pro takové výpočty je nutno vytvořit hypothesy budoucího vývoje úmrtnosti, plodnosti a migrace a projekce bude tehdy správná, splní-li se tyto hypothesy. Výsledkem projekce je populační prognosa2, která může mít charakter dlouhodobé perspektivy nebo krátkodobé předpovědi3, vycházející z konkrétního rozboru populační situace a založené na velmi pravděpodobných hypothesách.


More...