The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Porovnávati

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Porovnávati  (porovnávati, slov.)


Zmíněné matriční záznamy (211-1) je třeba odlišovat od záznamů zvláštního typu: tzv. populačních registrů1 (registrů obyvatelstva1), které jsou založeny na principu průběžné registrace obyvatelstva2. V takovém registru má každý jednotlivec nebo každá rodina svůj list3 (evidenční list3), ve kterém jsou záznamy průběžně doplňovány4 podle matričních záznamů a podle záznamů o změnách bydliště5. Údaje populačních registrů jsou porovnávány6 s výsledky sčítání lidu a podle potřeby kontrolovány v pravidelných intervalech pomocí zvláštních prověrek7.

  • 1. Předchůdcem populačních registrů byly průběžně vedené seznamy osob v jednotlivých obcích, ze kterých mohl být kdykoliv zjištěn okamžitý stav obyvatelstva. Dnešní registry populační mají však formu kartotéky, která je přirozeně výhodná jak pro manipulaci při registraci, tak i pro zpracování údajů. Populační registr může být podkladem pro malá sčítání lidu, která doholí být decentralisovaně a proto rychle provedena, resp. pro výběrové mikrocensy.
  • 2. princip průběžné registrace je teoreticky zaručen u naší evidence veřejné bezpečnosti, která by se mohla stát základem československého populárního registru. Hlavní odlišnost evidence veřejné bezpečnosti od populačního registru je to, že se do místa nového bydliště nedosílá evidenční list z minulého bydliště, nýbrž se zakládá nový.


More...