The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Potomstvo

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Potomstvo  (potomstvo, podst. s.)


Dvě osoby, z nichž jedna je potomkem1 a druhá předkem2 anebo mají společného předka, jsou příbuzné3, je mezi nimi příbuzenství.3 Mezi takto spřízněnými osobami rozlišujeme stupeň příbuzenství.4 Vztah mezi rodiči (112-2) a jejich dětmi nazýváme z hlediska dětí filiací5 nebo když se jedná pouze o syny synovstvím5, z hlediska rodičů otcovstvím6, mateřstvím6 nebo též rodičovstvím6. Potomstvem7 označujeme děti jedné osoby, rodičovského páru (503-4) nebo určité skupiny osob; někdy se používá tohoto termínu v ještě širším smyslu, pro vnuky, pravnuky apod. Příbuzenství (114-3) ve vlastním smyslu je vztahem pokrevnosti; zpravidla jím však myslíme i příbuzenství v širším smyslu, tj. švagrovství8 (sesvagření), které vzniká sňatkem mezi příbuznými jednoho manžela a druhým manželem.

  • 1. V odborném jazyce se používá k označení potomka výrazu descendent V tom smyslu pak mluvíme o sestupné n. descendenční linii n. posloupnosti n. descendenci.
  • 2. Podobně předek je označován jako ascendent; v tom smyslu pak omluvíme např. o příbuzenství v iinii vzestupné n. ascendenční n. ascendenei.
  • 3. příbuzný, příd., podst. m. — příbuzenství, podst. s. — příbuzenský, příd.: např. příbuzenský vztah. Příbuzenství může být v linii přímé nebo pobočné (kolaterálníj.


More...