The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Průměrný počet dnů onemocnění

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Průměrný počet dnů onemocnění  (průměrný, -á, příd., počet dnů onemocnění)


Hlavní ukazatele nemocnosti1 n. morbidity1 (420-1) se vztahují buď k výskytu nemocí, nebo k jejímu trvání, nebo k její závažnosti. Ukazatele mohou býti vypočítávány pro jednotlivou nemoc (420-2) nebo pro skupinu nemocí. Analogicky k míře úmrť nosti (401-2) se nazývá mírou nemocnosti2 počet nových případů onemocnění (420-4) pozorovaných v souboru během určitého období na střední stav studovaného souboru. Jiným ukazatelem je míra chorobnpsti3, která se vypočítává jako podíl nemocných v daném okamžiku ve sledovaném souboru. Průměrná délka nemoci4 a průměrný počet dnů onemocnění5 ve sledovaném souboru během určitého období slouží u aktivního obyvatelstva jako ukazatelé pracovní neschopnosti6 na určitou nemoc. Závažnost nemocí může být měřena mírou smrtelnosti7 n. fatalitou 7, která vyjadřuje četnost úmrtí mezi nemocnými nebo přesněji poměrný počet zemřelých na určitou nemoc z osob onemocnělých na tuto chorobu.

  • 2. Rozeznává se nemocnost jako počet případů nových onemocnění, tzv. incidence a chorobnost jako počet nemocných s trvající nemocí, tzv. prevalence.
  • 6. Pracovní neschopnost trvající určitou stanovenou dobu se nazývá invalidita.


More...