The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Reprodukce obyvatelstva

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Reprodukce obyvatelstva  (reprodukce, podst. ž., obyvatelstva)


Pod pojmem reprodukce obyvatelstva1 rozumíme obnovu generací (116-1) normálním n. vnitřním životem populace, kdy populaci chápeme jako reprodukující se celek2. O hrubé reprodukci3 mluvíme tehdy, nebereme-li v úvahu úmrtnost před dosažením a v průběhu reprodukčního období (620-1), a o čisté reprodukci4, jestliže ji v úvahu bereme.
More...