The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Ročník narození

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Ročník narození  (ročník, podst. m., narození)


Třídění obyvatelstva podle věku se provádí podle věkových jednotek1 nebo podle věkových skupin2, zejména podle pětiletých věkových skupin3 nebo ještě podle širších věkových skupin4, např.0-19, 20-59, 60 a více let. Vedle třídění podle věku se někdy používá třídění podle ročníků narození5. Věkové složení6 n. věková struktura6 n. složení obyvatelstva podle věku6 (viz 144-4) se vyjadřuje graficky, zároveň s rozdělením podle pohlaví, dvojitým histogramem (155-8) nazývaným podle svého vzhledu věková pyramida7, ev. dvojitým polygonem, nazývaným strom života7.
More...