The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Sňatečnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Sňatečnost  (sňatečnost, podst. ž.)


Zkoumání sňatečnosti1 obsahuje především studium kvantitativních jevů, které vznikají ve společnosti, jako jsou uzavírání a zanikání manželství2 n. zákonných svazků2, tj. svazků3 mezi osobami různého pohlaví, které vznikly formou předepsanou zákonem nebo obyčejem a které poskytují jednotlivcům určitá práva a ukládají jim povinnosti. Ve většině společností vznik takových právních svazků založených zákonem nebo obyčejovým právem je provázen zvláštní ceremonií n. formalitou, která se nazývá sňatkem4 n. uzavřením manželství4. Pozorování výskytu těchto událostí (201-3), tj. sňatků (501-4) a zrušení svazků (513-3) je základem studia snatecnosti. V rozšířeném smyslu se jím rozumí také někdy studium mimozákonných svazků (503-3), hlavně tam, kde tento typ svazků je rozšířenější a proto je nutno brát jej v úvahu. Manžely5 se nazývají jedinci spojení manželstvím (ve smyslu 501-2). Podle pohlaví mluvíme o manželu6 resp. manželce7, kteří dohromady tvoří manželský pár8 (503-4).

  • 1. Výraz siíatečnost se užívá též ve významu ukazatele: míra sňatečnosti.
  • 5. Manželé před uzavřením manželství se nazývají snoubenci, a to od zasnoubení; snoubenec při uzavírání manželství se nazývá ženich, snoubenka se nazývá nevěsta.


More...