The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Sňatkový věk

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Sňatkový věk  (sňatkový, -é, příd., věk)


Jsou-li k disposici příslušné údaje, můžeme vypočítat míru zrušení manželství1 (viz 513-3), a to ze všech příčin — úmrtím jednoho nebo obou manželů resp. rozvodem (511-1) — v kombinaci s různými znaky jako jsou např. sňatkový věk2, rozdíl věku manželů3 a délka manželství4 (501-2). Lze vypočítat také tabulky zrušení manželství5 různého typu.


More...