The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Skupina

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Skupina  (skupina, podst. ž.)


Pravděpodobnostním výběrem1 n. náhodným výběrem1 nazýváme takový postup, při kterém jednotlivé prvky jsou určovány náhodně2. Takový výběr předpokládá, že máme přehled o celém základním souboru3 a že každý prvek tohoto souboru má stejnou pravděpodobnost, aby byl vybrán. Při prostém náhodném výběru4 jsou výběrové jednotky vybírány bezprostředně a jednotlivě; jejich počet je dán rozsahem výběru5. Máme-li prvky základního souboru nějakým způsobem seřazeny, potom provádíme systematický výběr6, tj. vybíráme každý n-tý prvek, přičemž první vybraný prvek zvolíme náhodně. Jiným druhem náhodného výběru je skupinový výběr7 n. výběr skupin7, kdy nevybíráme každou jednotku individuálně, ale vždy určitou skupinu8 jednotek, např. obec, školní třídu apod.
More...