The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Skupina prvků

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Skupina prvků  (skupina, podst. ž., prvků)


Stratifikovaným výběrem1 nazýváme takový výběr, při kterém vybíráme určité skupiny prvků2 základního souboru n. strata2, o kterých např. předpokládáme, že jsou více homogenní (viz 134-4) než celý základní soubor. Nejčastějším případem stratifikovaného výběru je výběr oblastní5, který někdy přímo s termínem výběr stratifikovaný zaměňujeme. Nejprve provedeme výběr strat2 (oblastí) a potom uvnitř těchto strat výběr jednotek, které budeme pozorovat. Takovému výběru říkáme také výběr dvoustupňový na rozdíl od výběru vícestupňového3, kdy vícekrát vybíráme uvnitř větší skupiny vždy další podskupiny4, např. provedeme výběr mezi kraji, uvnitř krajů mezi okresy, uvnitř nich mezi obcemi, uvnitř obcí mezi školami a ve školách mezi jednotlivými žáky, jejichž charakteristiky chceme zjišťovat.

  • 2. stratum, podst. s. — straftifikovaný, příd.


More...