The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Sledovací kategorie

Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka obsahuje seznam sledovacích kategorií, které automaticky přidává software MediaWiki. Jejich jména lze změnit úpravou příslušných systémových hlášení ve jmenném prostoru MediaWiki.

Sledovací kategorie Název hlášení Kritéria pro vložení do kategorie
Indexované stránkyindex-categoryStránka obsahuje kouzelné slovo __INDEX__ (a je ve jmenném prostoru, ve kterém je tento příznak dovolen), takže je indexována roboty, přestože by normálně nebyla.
Neindexované stránkynoindex-categoryStránka není indexována roboty, protože obsahuje kouzelné slovo __NOINDEX__ a je ve jmenném prostoru, ve kterém je tento příznak dovolen.
Stránky s duplicitními argumenty ve voláních šablonduplicate-args-categoryStránka obsahuje volání šablony, které používá duplicitní argumenty, např. {{foo|bar=1|bar=2}} nebo {{foo|bar|1=baz}}.
Stránky s příliš mnoho voláními náročných funkcí syntaktického analyzátoruexpensive-parserfunction-categoryStránka používá příliš mnoho náročných funkcí syntaktického analyzátoru (jako #ifexist). Vizte Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
Stránky obsahující vynechané argumenty šablonpost-expand-template-argument-categoryStránka je po rozbalení argumentu šablony (něco v trojitých závorkách, např. {{{Foo}}}) větší než $wgMaxArticleSize.
Stránky překračující povolenou velikost vložených šablonpost-expand-template-inclusion-categoryStránka je po rozbalení všech šablon větší než $wgMaxArticleSize, takže některé šablony rozbaleny nebyly.
Skryté kategoriehidden-category-categoryKategorie ve svém textu obsahuje __HIDDENCAT__, což způsobuje, že se na stránkách implicitně nezobrazuje v rámečku odkazů na kategorie.
Stránky s odkazy na neexistující souborybroken-file-categoryStránka obsahuje nefunkční odkaz na soubor (odkaz pro vložení souboru, který neexistuje).
Stránky překračující počet uzlůnode-count-exceeded-categoryTato stránka překračuje maximální počet uzlů.
Stránky překračující hloubku expanzeexpansion-depth-exceeded-categoryStránka překročila maximální hloubku expanze.
Stránky s ignorovanými zobrazovanými názvyrestricted-displaytitle-ignoredStránka obsahuje příkaz {{DISPLAYTITLE}}, který se ignoruje, neboť není ekvivalentní skutečnému názvu stránky.
Stránky s neplatnými sebeuzavírajícími HTML značkamideprecated-self-close-categoryStránka obsahuje neplatné sebeuzavírající HTML značky, například <b/> nebo <span/>. Jejich chování se v zájmu konzistence se specifikací HTML5 brzy změní, proto je jejich použití ve wikitextu zastaralé.
Stránky s chybami v referencíchcite-tracking-category-cite-errorStránky v této kategorii obsahují chyby v použití značek pro reference.
Stránky s chybami v matematických vzorcíchmath-tracking-category-errorStránky v této kategorii obsahují chybná použití matematických značek.
Stránky s chybami ve zvýrazňování kódusyntaxhighlight-error-categoryPři pokusu o zvýraznění kódu na stránce došlo k chybě.
Stránky s chybami skriptůscribunto-common-error-categoryPři zpracování modulů použitých na stránce došlo k chybě.
Moduly Scribunto obsahující chybyscribunto-module-with-errors-categoryModul obsahuje chybu.