The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Struktura

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Struktura  (struktura, podst. ž.)


Roztřídění souboru (101-2) statistických jednotek do skupin n. tříd (130-8) podle velikosti nebo kvality určitého znaku umožňuje studovat rozdělení četností1 n. rozložení četností1 hodnot znaku ve sledovaném souboru. Počet prvků v dané skupině nazýváme absolutní četností2 n. skupinovou četností2 (třídní četností2). Poměr absolutní četnosti k celkovému počtu prvků nazýváme relativní četností3. Rozložení prvků podle hodnot určitého znaku charakterisuje strukturu4 n. složení4 daného souboru vzhledem k sledovanému znaku.
More...