The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Svobodný muž

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Svobodný muž  (svobodný, příd., podst. m., muž)


Při klasifikaci obyvatelstva podle rodinného stavu1 so pod pojem svobodní2 rozumějí většinou osoby, které nikdy nežily v manželství, s výjimkou osob, jejichž jediné manželství bylo prohlášeno za neplatné (viz 513-1). Mezi svobodnými rozlišujeme svobodné muže3 a svobodné ženy4. Skupina ženatých5 a vdaných5 je tvořena osobami žijícími v manželství; do této skupiny se nepočítají osoby, jejichž manželství zaniklo (viz 510-1) ovdověním (510-5) nebo rozvodem (511-1), ale počítají se sem osoby zákonně odloučené (512-4). Osoby žijící v manželství se nazývají ženatí muži6 a vdané ženy7. V případě potřeby lze jako nesvobodné8 počítat osoby ženaté (vdané), ovdovělé, rozvedené a zákonně odloučené.
More...