The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Teoretická demografie

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Teoretická demografie  (teoretická, příd., demografie)


V demografii (101-1) můžeme rozlišit několik oborů, z nichž některé dostaly zvláštní označení. Popisná demografie1 se zabývá velikostí, geografickým rozložením, strukturou a vývojem populací (101-3), a to ryze popisným způsobem, založeným zejména na empirických datech, která poskytuje demografická statistika2 (viz 201). Naproti tomu teoretická demografie3, někdy nazývána také čistá demografie3, chápe populace z obecného a abstraktního Mediska a zabývá se studiem formálních vztahů mezi různými demografickými jevy. Mezi těmito dvěma obory se nachází analytická demografie (105-2), která rozebírá demografické jevy v konkrétních populacích. Pro označení takovéhoto druhu práce je používán někdy v jiných jazycích výraz demografická studie4. Souhrn předchozích demografických oborů tvoří kvantitativní demografii5, která se věnuje kvantitativní stránce populačních jevů.

  • 1. Popisnou demografií chápeme demografii empirickou.


More...