The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Výkaz o úmrtí

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Výkaz o úmrtí  (výkaz, podst. m., o úmrtí)


Statistika úmrtí (401-3) se sestavuje na základě výkazů o úmrtí1 (211-7*), vyplňovaných matrikáři při zápisu (registraci, matrikování) úmrtí (viz 211-1). Pro zápis příčiny smrti někdy platí zvláštní pravidla, aby bylo zachováno lékařské tajemství. Takovým případem je připojení anonymního výkazu o úmrtí k listu o prohlídce mrtvého2, který je důvěrný a kam lékař zapíše příčinu smrti; souhlas mezi oběma dokumenty je zajištěn společným registračním (matričním) číslem, které oba dokumenty nesou. V ČSSR je výkaz o úmrtí opisem hlavních částí listu o prohlídce mrtvého, který však nemá důvěrný charakter ve smyslu některých cizích pojetí.
More...