The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Vývoj obyvatelstva

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Vývoj obyvatelstva  (vývoj, podst. m., obyvatelstva)


Statistika stavu obyvatelstva1 a statistika pohybu obyvatelstva2 jsou dvě základní oblasti statistiky obyvatelstva n. demografické statistiky (102-2). První zkoumá obyvatelstvo staticky (proto též celý tento směr zkoumání bývá označován jako demografická statika) a dává obraz o obyvatelstvu k danému časovému okamžiku; opírá se hlavně o konkrétní statistické jednotky (110-1), jako jsou domácnosti (110-3), jednotlivé osoby (110-2) apod. Druhá se zabývá neustálými změnami, kterým obyvatelstvo podléhá, a pojednává o demografických událostech3, jako jsou porody, sňatky, úmrtí, zmény bydliště apod.; tedy pojednává o vývoji obyvatelstva4 n. populačním vývoji4, n. dynamice obyvatelstva4 (proto též celý tento směr zkoumání bývá označován jako demografická dynamika). Hlavními prameny údajů o stavu obyvatelstva5 jsou sčítání lidu (202-1). Základním pramenem údajů při zkoumání pohybu obyvatelstva6 n. měny obyvatelsva6 nazývaného někdy též celkovým pohybem obyvatelsva je běžná evidence obyvatelstva. Podrobněji je možné rozlišovat přirozený pohyb obyvatelstva7, který nezahrnuje pohyb mezi populacemi, a mechanický pohyb (803-1) obyvatelstva n. stěhování obyvatelstva, které logicky tvoří součásti celkového pohybu.

  • 6. Termín pohyb obyvatelstva byl původně a je dosud používán pro označení geografických pohybů obyvatelstva, avšak jeho význam se v současné literatuře rozšířil i na označení pohybu (změn] obyvatelstva v čase. Pro úplnost se někdy uvažuje ještě třetí druh „pohybu” obyvatelstva; sociální pohyb (resp. sociálně-právní) n. sociální migrace, který zahrnuje změny v sociální struktuře obyvatelstva.


More...