The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Venkovská obec

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Venkovská obec  (venkovská, -é, příd., obec)


Demografická statistika dává zpravidla výrazům venkovská obec1 a městská obec2 zvláštní význam, odvozený z klasifikace obcí podle určitých kritérií, lišících se v jednotlivých zemích, a to podle počtu obyvatelstva, důležitosti hlavní aglomerace, zastoupení zemědělského obyvatelstva (359-2) atd. Podle charakteru obcí rozlišujeme venkovské obyvatelstvo3 nebo městské obyvatelstvo4, jde-li o obyvatele venkovských obcí nebo městských obcí; mezinárodní srovnání těchto skupin obyvatelstva je velmi obtížné pro rozdíly v jejich vymezení.

  • 3. venkovský, příd. — povenkovšťování, podst. s. n. ruralisace, podst. ž. vzrůst zastoupení obyvatelstva žijícího na venkově. Nesměšovat venkovské obyvatelstvo a zemědělské obyvatelstvo (359-2).
  • 4. městský, příd. — poměšťování, podst. s. n. urbanisaee, podst. ž.: vzrůst zastoupení obyvatelstva žijícího v městech.


More...