The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Vyrovnání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Vyrovnání  (vyrovnání, podst. s.)


Někdy je potřebné nahradit řadu pozorovaných dat vyrovnanou řadou. Podstata vyrovnání1 spočívá v sestavení řady teoretických hodnot, která by nejlépe vystihovala daný soubor základních dat (131-1). Takovou řadu můžeme vytvořit graficky a potom mluvíme o grafickém vyrovnání2 nebo analyticky a pak mluvíme o analytickém vyrovnání3, při kterém hledáme funkci, jejíž parametry jsou určeny algebraicky. Takovým způsobem analytického vyrovnání je metoda nejmenších čtverců4, při které klademe požadavek, aby součet čtverců odchylek empirických pozorování od zvolené řady byl minimální. Mezi další metody patří mechanické vyrovnání jako metoda klouzavých průměrů5 (vážených nebo nevážených) a diferenční metoda6. Různé vyrovnávací postupy mohou být použity pro interpolaci7, tj. pro určení středních hodnot dvěma hodnotami krajními, a pro extrapolaci8, tj. pro určení hodnot, které se nacházejí mimo oblast (časový úsek) dané řady.

  • 7. interpolace, podst. ž. — interpoiovati, slov.
  • 8. extrapolace, podst. ž. — extrapolovati, slov.


More...