The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Základní příčina smrti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Základní příčina smrti  (základní, příd., příčina smrti)


Třídění zemřelých podle příčin smrti (420-7) je komplikováno existencí samostatných příčin smrti1 a sdružených příčin smíti2. V tomto případě rozeznáváme bezprostřední příčinu smrti3 n. konečnou příčinu smrti3 a onemocnění předcházející smrti4; rozeznáváme též základní příčinu smrti5 n. počáteční příčinu smrti5 a přidružené nemoci6 n. vedlejší příčiny smrti6. Míry smrtnosti7 n. letality7 se vyjadřují na 100 000 obyvatelů. Extensitu sinrtnosti lze vyjádřit podílem úmrtí podle příčin smrti8 ze všech zemřelých.

  • 7. Míra smrtnosti na 100 000 obyvatelů je ukazatelem intensity, podíl ně-Iteré příčiny nebo příčin v úhrnu zemřelých (napr. v % nebo ‰) je ukazatelem extensity.


More...