The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Zrušení svazku

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Zrušení svazku  (zrušení, podst. s., svazku)


Prohlášení neplatnosti manželství1 ]e soudní výrok, kterým se prohlašuje se zpětnou platností, že nedošlo k uzavření platného manželství2 (viz 501-2) podle zákona. Výraz zrušení svazku3 dovoluje zahrnout pod jediný společný termín vš3chny případy, kde došlo k přerušení svazku (501-3), ať k němu došlo úmrtím (viz 510), rozvodem (511-1), zákonným odloučením (512-2), faktickým odloučením (512-5) nebo prohlášením neplatnosti manželství.
More...