The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Migrační pohyb

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Migrační pohyb  (migrační, příd., pohyb)


Termín migrační pohyb1 n. mechanický pohyb1 je užíván pro tu část celkového pohybu obyvatelstva, která je způsobena stěhováním (801-1). Úhrn přistěhování2 n. imigrantů (802-3) a vystěhování3 n. emigrantů (802-4) je označován jako obrat stěhování4. Rozdíl mezi celkovým počtem přistěhovalých a odstěhovalých tvoří migrační přírůstek5 (přírůstek stěhováním5, migrační saldo5, mechanický přírůstek5). Jestliže počet přistěhování převyšuje počet vystěhování, mluvíme o čisté imigraci6, v opačném případě o čisté emigraci7.

  • 4. Osoby v transitu (802-1] nemají být zahrnovány do obratu stěhování (803-4). Za objem vnitřního stěhování je možno považovat úhrnný počet stěhujících se uvnitř určitého území; souhrn obratu a objemu stěhování tvoří pak celkové stěhování.


More...