The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Substituce šablon

Přejít na: navigace, hledání
Substituce šablon
Tato speciální stránka zpracuje text a rekurzivně rozbalí všechny použité šablony. Také rozbalí podporované funkce syntaktického analyzátoru jako {{#language:…}} a proměnné jako {{CURRENTDAY}}. V podstatě rozbalí téměř všechno v dvojitých složených závorkách.