The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Vymírání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Vymírání  (vymírání, podst. s.)


Úmrtnostní tabulka1 nebo spíše úmrtností tabulky1 n. úmrtní tabulky1 slouží k popsání řádu vymírání určité populace pomocí biometrických funkcí2, které jsou mezi sebou vzájemně svázány pevnými formálními vztahy, takže po zjištění jedné můžeme odvodit kterékoliv ostatní. Základní funkce je dožívaeí funkce3 n. lépe řád vymírání3, který zobrazuje vztah mezi věkem a počtem osob tohoto věku se dožívajících4, tj. počet jedinců (resp. podíl) z výchozího souboru narozených, kteří by se dožili při určitém řádu vymírání daného věku ve fiktivní generaci; skutečný průběh této i ostatních biometrických funkcí nedovedeme analyticky vyjádřit. Výchozí rozsah této fiktivní generace, tj. počet živě narozených, kteří se berou za základ výpočtu tabulek úmrtnosti, se nazývá výchozí soubor5 n. výchozí kmen5 n. kořen5 tabulky; ubývání tohoto výchozího kmene se nazývá vymíráním6 dané generace. Počet dožívajících dovoluje výpočet pravděpodobnosti dožití7 od věku x až do x + n.

  • 3. Prakticky známe jen nespojité řady údajů o počtu dožívajících. 5 Obecně se jako kořen volí počet odpovídající mocnině 10 (100 000 nebo 10 000 osob apod.).


More...