The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Aglomerace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Aglomerace  (aglomerace, podst. ž.)


Městská sídla (306-4) se vyvíjejí často faktickým slučováním sousedních lokalit, které ztrácejí postupně svou funkční autonomii. Tento proces končí vznikem aglomerace1 několika sídel, která si zachovávají správní autonomii. U velkých aglomerací rozlišujeme jádro aglomerace2 a předměstí3. Souměstí4 (konurbace4) je naproti tomu organický celek tvořený několika aglomeracemi, z nichž každá si zachovala svou individualitu.

  • 1. Termín aglomerace se někdy používá ve smyslu seskupení, např. aglomerace domů; u nás se označuje běžně jako sídlo.
  • 3. Dnes se často za předměstí označují nesprávně části měst, které původně byly samostatnými předměstskými obcemi.


More...