The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Bod úmrtí

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Bod úmrtí  (bod, podst. m., úmrtí)


Demografická síť1 (její nejznámější forma je Lexisův diagram1) je schéma, které má usnadnit výklad a aplikaci metod užívaných pro výpočet pravděpodobností úmrtí (432-2). V tomto schématu je život jedince představován na přímce nazývané čára života2, která začíná v bodě odpovídajícím okamžiku narození jedince a je ukončená v bodě ámrtí3, který představuje okamžik jeho smrti. Nově se používá pro studium úmrtnosti ve vysokém věku metody vymřelých generací4, která sleduje úmrtí v generacích (116-1), které již zcela vymřely.


More...