The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Cizinec se stálým bydlištěm

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Cizinec se stálým bydlištěm  (cizinec, podst. m., se stálým bydlištěm)


Naturalisace1 n. udělení státního občanství cizinci (330-2) dělá z obyvatele naturalisovaného2 státního občana (330-1); provádí se listinou o udělení státního občanství3. Některé právní systémy znají odnětí státního občanství4, resp. za určitých okolností ztrátu státního občanství5. Třídění obyvatelstva podle státního občanství může býti komplikováno případy dvojího státního občanství6. U cizinců se rozeznávají cizinci se stálým bydlištěm7, kteří v zemi bydlí, a cizinci s přechodným pobytem8, kteří jsou v zemi jen dočasně.

  • 7. cizozemec, podst m.: v odborné terminologii eizieec se stálým bydlištěm v zemi
  • 8. cizinec v užším smyslu


More...