The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Domácnost složená

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Domácnost složená  (domácnost, podst. ž., složená)


Příslušníkům domácnosti říkáme členové domácnosti1 n. příslušníci domácnosti1, z nichž jeden bývá označen jako přednosta domácnosti2; zpravidla nebývá určeno, jak je určován: je to ten člen, kterého zjišťovaná domácnost zapíše jako přednostu; nejčastěji to bude ten, kdo je majitelem (uživatelem) bytu nebo kdo přináší domácnosti největší hospodářskou podporu, tj. hlavní živitel3. Sčítání lidu, domů a bytů musí také zjistit vztahy, zejména příbuzenské, mezi členy téže domácnosti a rodiny. To je možno jen tak, že se zjišťuje tento vztah4 u každého příslušníka domácnosti k jedné osobě, přednostovi domácnosti, bez ohledu na to, zda podle platného právního řádu taková osoba v domácnosti nebo rodině existuje. To umožňuje rozlišit v domácnosti složené5 n. domácnosti smíšené5 různé rodiny a případné další členy domácnosti, které s nimi nejsou v příbuzenském vztahu.

  • 2. Při sčítání lidu se u nás nahrazuje termínem uživatel bytu; tyto termíny však nejsou rovnocenné.


More...