The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Federativní stát

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Federativní stát  (federativní, příd., stát)


Termín země1 označuje území (301-2), termín národ2 označuje zpravidle souhrn lidí historicky spjatých společnou ekonomikou, kulturou a řečí, žijících na jednom území; termín stát3 označuje politický celek; protože pak je úzká vzájemná vazba mezi zemí, národem a státem, stává se často, že se tato tři slova v některých jazycích při užívání zaměňují. Od státu v předchozím smyslu, kterým rozumíme suverénní stát, je třeba lišit členský stát5 federativního státu4, který si může zachovat určitou zákonodárnou moc, nemá však již politickou svrchovanost. Pojem území6 ve smyslu teritorium6 se kryje někdy s pojmem příbuzným pojmu státu; užívá se ho pro dřívější koloniální území, která nyní dosáhla více nebo méně úplné samostatnosti; v tomto směru se rozlisují samosprávná území7 a nesamosprávná ázemí8 (autonomní teritoria7 a neautonomní teritoria8).
More...