Historická demografie

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Historická demografie  (historická, příd., demografie)


Historická demografie 1 se zabývá historickým vývojem populací, zpravidla obdobím před existencí pravidelné státní demografické statistiky. Analytická demografie 2 je zaměřena na demografické studium konkrétních populací. K označení části teoretické demografie (102-3), která se zabývá zejména matematickou analysou, se používá výrazu matematická demografie 3. Jedna ze současných demografických škol vytvořila obor potenciální demografie 4 jako teorii životních potenciálů (433-6) a její aplikace.

  • 1. Paleodemografie n. prehistorická demografie se zabývá vývojem predhistoriekých populací především na základě archeologických výzkumů.
  • 2. Někdy, zejména v cizích jazycích, se používá místo termínu analytická demografie výrazu demografická analysa, který však má v češtině poněkud odchylný význam a obvykle označuje přímo vlastní rozborovou činnost, resp. její výsledek.


More...