The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Hospodářsko-společenská skupina

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Hospodářsko-společenská skupina  (skupina, podst. ž., hospodářsko-společenská ...)


Pozorováním můžeme rozlišit v obyvatelstvu různé společenské (sociální) skupiny1, které se od sebe více či méně liší. Nejdůležitějšími hospodářsko-společenskými skupinami2 jsou třídy3, které jsou určeny stupněm historického vývoje společnosti, poměrem jednotlivých osob k výrobním prostředkům a z něho vyplývajícím sociálním postavením, místem v organisaci výroby a velikostí důchodu (V. I. Lenin). Hierarchické rozdělení obyvatelstva do společenských skupin se někdy označuje jako společenská stratifikace4. Pod pojmem společenský pohyb5 n. sociální mobilita5 se rozumí přechod z jedné společenské skupiny do druhé. V třídních společnostech existuje výrazná hierarchie společenských skupin; v této souvislosti je zde možno mluvit o společenském vzestupu6 nebo naopak o společenském sestupu7 jako o zvláštních případech společenského pohybu.;? Společenský vzestup dětí vzhledem k příslušnosti jejich rodičů bývá označován jako sociální kapilarita8.
More...