The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Konsensuální manželství

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Konsensuální manželství  (konsensuální, příd., manželství)


Některá zákonodárství spojují právní důsledky jen s tzv. občanským sňatkem1 n. civilním sňatkem1, uzavřeným v předepsané formě před občanským orgánem. Jiná zákonodárství přiznávají právní platnost církevním sňatkům2, uzavřeným ve formě předepsané církví, s případnou výhradou některé formality civilní (ohlášení, registrace občanským orgánem). Jestliže neexistuje žádná formalita nebo ceremoniál při vzniku trvalejšího svazku (501-3) mezi mužem a ženou, mluví se o konsensuálním manželství3 n. faktickém manželství3 n. inimozákenném svazku3, prvého termínu se používá tam, kde je tento typ svazku jediný nebo velmi rozšířen, třetího termínu naopak tam, kde existuje vedle ostatních typů, které nepostrádají určité formy. Současná terminologie směřuje k tomu, označovat slovem pár4 svazek tvořený jedinci různého pohlaví.

  • 3. Někdy se označuje jako konkubinát; termín S3 postupně opouští; mluví se o druhovi a družce.


More...