The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Legální potrat

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Legální potrat  (legální, příd., potrat)


Spontánní potrat1 n. samovolný potrat1 je takové přerušení těhotenství, které není vyvoláno úmyslně. Umělý potrat2 n. zavedený potrat2 n. indukovaný potrat2 n. uměle přerušení těhotenství2 n. interrupce2 znamená takové přerušení, které je způsobeno úmyslným vnějším zásahem. Z umělých potratů jsou nejdůležitější přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů3 (jeli ohroženo zdraví matky) a ze sociálních důvodů. Některé státy svými zákony umělá přerušení těhotenství připouštějí za určitých podmínek (lékařská, morální, etická, eugenická, sociální indikace). Potom je možné rozlišovat v takových státech legální potraty4 n. indikované potraty4 a kriminální potraty5 n. ilegální potraty5.
More...