The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Lidnatost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Lidnatost  (lidnatost, podst. ž.)


Intensita zalidnění1 se měří často lidnatostí2 n. hustotou zalidnění2 (hustotou obyvatelstva2), tj. poměrem počtu obyvatelů k velikosti území, na němž obyvatelstvo žije. Tento ukazatel, který se někdy nazývá obecná hustota2 na rozlišení od hustot uvedených níže (viz 313), se vyjadřuje zpravidla počtem obyvatelů na 1 km2 (ev. na 1 ha, je-li zalidnění vysoké, zejména v aglomeracích). Rozptýlení obyvatelstva3 závisí na způsobu osídlení4 — sevřeném nebo rozptýleném — na velikosti sídel a na jejich vzájemné vzdálenosti. Někdy se vypočítává střed obyvatelstva5 určitého území jako analogie fysikálního pojmu těžiště plochy, kdy přičítáme stejnou váhu všem jedincům v obyvatelstvu.

  • 2. hustota, podst. ž.; lidnatý, příd.; hustě osídlený, zalidněný
  • 3. rozptýlení, podst. s. — rozptýlený, příd.


More...