The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Manželství s ukončenou reprodukcí

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Manželství s ukončenou reprodukcí  (manželství, podst. s., s ukončenou reprodukcí)


Předmětem statistiky rodin1, která se opírá zejména o údaje sčítání lidu o počtu dětí jednotlivých žen, je zkoumání velikosti rodiny2. >Toto zjišťování není vždy jednotné: někdy se zjišťují všechny dosud narozené děti včetně mrtvě narozených (viz hrubou produktivitu, 633), nebo jen živě narozené děti (viz čistou produktivitu, 833), jindy pouze zbylé děti3 (tj. děti, které od okamžiku zjišťování zůstaly na živu) nebo jen nezaopatřené děti4. Zvláštní pozornost je při těchto výzkumech věnována manželstvím s ukončenou reprodukcí5, tj. manželstvím, kde žena již dosáhla konce reprodukčního období.

  • 4. Namísto skutečného zjišťování závislosti či nezávislosti dětí se mnohdy stanoví jen věková hranice (např. 14 let); často se pak zjišťují jen dětí, žijící u rodičů, pokud netvoří vlastní rodinu.


More...