The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Mechanicky

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Mechanicky  (mechanicky, přísl.)


Získání statistických dat z dokladů určených původně pro Uné účely nazýváme někdy excerpcí1. Získaná data mohou být exeerpována a zpracována také mechanicky2 (strojově2) pomocí strojil na děrné štítky3 (ve starší literatuře též děrnoštítkové stroje3, statistické stroje3 ev. statisticko-účtovací stroje3).

  • 1. excerpce, podst. ž. — excerpovati, slov.


More...