The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Minimální sňatkový věk

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Minimální sňatkový věk  (minimální, příd., sňatkový věk)


Uzavřít manželství (501-4) není zpravidla dovoleno před dosažením minimálního sňatkovéhověku1, který může býti rozdílný pro každé pohlaví. Jiné překážky jsou obsaženy v zákonech nebo obyčejích především pokud jde o tzv. příbuzenské sňatky2 n. pokrevní sňatky2 mezi blízkými příbuznými (114-3), mezi nimiž je určitý stupeň pokrevnosti3.

  • 1. Osoby, které dosáhly sňatkového věku a dosud neuzavřely sňatek, se označují jako sňatkuschopne. V ČSSR je sňatkovým věkem dosažení plnoletosti, tj. 18 let; tento věk může být v odůvodněných případech snížen, avšak ne více než o 2 roky. Samozřejmým požadavkem na sňatkuschopnou osobu je také fysické a duševní zdraví, umožňující normální manželský život.
  • 2. Manželství nemůže být v ČSSR pcdle platného zákona o rodině (č. 94' 1963 Sb.j uzavřeno mezi přadky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá.


More...