The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Obdělávaná půda

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Obdělávaná půda  (obdělávaná, příd., půda)


Různé srovnávací ukazatele hustoty1 (n. specifické ukazatele hustoty1) dovolují srovnávat intensitu zalidnění (312-1) různých území nejen z hlediska celkové rozlohy. Zmiňme se zvláště o hustotě na jednotku obdělatelné půdy2 a zemědělské hustotě3 n. hustotě zemědělského obyvatelstva na jednotku obdělatelné půdy3. Někdy jsou podobné ukazatele vypočítávány na jednotku obdělávané půdy4 místo na jednotku obdělatelné půdy5. Lze uvažovati také o maximální hustotě6 n. potenciální hustotě6 a hustotě optimální7, jež odpovídají maximálnímu počtu obyvatelštva a optimálnímu počtu obyvatelstva příslušného území (viz 904).
More...