The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Odhadnouti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Odhadnouti  (odhadnouti, slov.)


Jestliže údaje, které máme k disposici, nedovolují určit přesně velikost některých hodnot, můžeme je s větší nebo menší přesností na základě různých podkladů odhadnout1. Potom mluvíme o odhadu2 jako činnosti, jejíž výsledkem je odhadnutá hodnota3 n. odhad3 (viz 154-4*). Zvláštním případem je odhad4, který spočívá v subjektivním ohodnocení určitého jevu, pro které nemáme žádné přesnější podklady; v takovém případě se zpravidla spokojujeme určením řádové velikosti5 zkoumaného prvku.

  • 4. Takovému druhu odhadu říkáme někdy znalecký odhad n. subjektivní odhad na rozdíl od objektivního odhadu v předcházejícím smyslu (154-3). V cizích jazycích bývají pro oba druhy odhadu různé termíny.


More...