The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Plánování porodů

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Plánování porodů  (plánování, podst. s., porodů)


Plodnost (621-3) určitého páru je závislá na jeho fekunditě (621-1) a na jeho reprodukčním chování1. Rozlišují se plánující páry2, které se snaží regulovat počet a odstupy jednotlivých porodů, a neplánující páry3, které počet dětí neplánují a jejichž fertilita je proto zcela závislá na jejich fekunditě a sexuální aktivitě. Plánování porodů4 n. regulace porodů4 se může vztahovat jak k regulaci počtu porodů, tak i k regulaci rytmu porodů, tj. regulaci časových odstupů mezi jednotlivými porody (viz porodní intervaly, 612-2). Plánování porodů nemusí vždy znamenat omezování porodů5, i když obvykle bývá v tomto smyslu chápáno. V poslední době se používá často termínu plánované rodičovství6 n. uvědomělé rodičovství6.
More...