The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Průměrný doba exposice na jedno těhotenství

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Průměrný doba exposice na jedno těhotenství  (průměrný, -á, příd., doba exposice na jedno těhotenství)


Plodnost párů, které nepraktikují antikoncepci1, je přirozená plodnost2, která umožňuje stanovit pravděpodobnost početí3 v měsíčním cyklu. K tomu je třeba vést záznam o těhotenstvích4, obsahující údaje o počátku, průběhu a ukončení jednotlivých těhotenství. Pokud jsou uvedeny i záznamy o jednotlivých případech pohlavního styku nebo o době, ve které byl znemožněn pohlavní styk pro odloučení páru apod., je možné vypočítat koeficient otěhotnění5, který udává průměrný počet otěhotnění na určitou časovou jednotku (obvykle na 100 měsíců) nebo na určitý počet koitů v souboru žen vystavených risiku otěhotnění6. Převratná hodnota koeficientu otěhotnění charaktérisuje průměrnou dobu exposice na jedno těhotenství7. Srovnáním koeficientů otěhotnění u párů stejné fekundity (621-1) praktikujících antikoncepci s mírou přirozeného početí (637-5*) získá se měřítko účinnosti antikoncepce8.

  • 5. Koeficient otěhotnění u párů, které nepraktikují antikoncepci, je míra přirozeného početí.


More...