The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Pracovní věk

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Pracovní věk  (pracovní, příd., věk)


Studium ekonomické aktivity1 (350) jednotlivců zahrnuje určení věku vstupu do ekonomické aktivity2 jakož i věku odchodu z ekonomické aktivity3. Mezi těmito dvěma hranicemi je pracovní věk4. Někdy se počítá — analogicky se střední délkou života (433-3) — střední délka ekonomické aktivity5 osob určitého pohlaví a věku.


More...