The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Pracovníci, kteří již byli zaměstnáni

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Pracovníci, kteří již byli zaměstnáni  


Pracující obyvatelstvo (350-1) se dělí zpravidla na zaměstnané1 a nezaměstnané2, a to podle poměru k povolání3. Mezi nezaměstnané jsou počítány osoby zaměstnání hledající4, které zaměstnání nemají. Mezi nimi je třeba odlišit mladé osoby, které ještě nikdy neměly zaměstnání5, a pracovníky, kteří již byli zaměstnáni6.

  • 3. Studium nezaměstnanosti se provádí na základě statistiky uchazečů o práci a nabídek pracovních příležitostí.


More...