The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Rodina biologická

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Rodina biologická  (biologická rodina)


Rodina tvořená rodičovským párem (503-4) a jeho dětmi (112-5) je někdy nazývána rodinou biologickou1. Vzhledem k vzájemným vztahům mezi členy rodiny děti jedněch rodičů nazýváme bratry2 nebo sestrami3 podle jejich pohlaví. Dohromady tvoří sourozence4. Jestliže mají sourozenci pouze jednoho z rodičů spoléčného, pak je nazýváme nevlastními bratry5 nebo nevlastními sestrami6, resp. nevlastními sourozenci 7*.
More...