The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Výpočet

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Výpočet  (výpočet, podst. m.)


Analysa1 n. rozbor1 (vyhodnocování1) vychází z analytickýchdat2, vypočtených ze základních údajů (131-1). Jedna z prvních prací při analyse vztahů je zpravidla výpočet3 různých statistických charakteristik, které mají podle své povahy speciální názvy: poměrná čísla, míry, indexy (viz 133, 136}.
More...