The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Venkovské sídlo

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Venkovské sídlo  (venkovská, -é, příd., sídlo)


Obyvatelstvo bydlí zpravidla v domech, které jsou většinou postaveny vedle sebe souvislým zastavěním prostoru nebo také osamoceně. Místo, na němž lidé bydlí a které je odděleno nezastavěným prostorem (v ČSSR aspoň 400 m) od jiných takových míst, se nazývá sídlo1 n. lokalita1; někdy se těchto termínů užívá jako synonyma pro obec, ač mají obecnější význam. Sídla můžeme rozlišovat na samoty2 —- 1 až 3 obydlené domy — a vísky2, které tvoří nejmenší venkovská sídla3. Větším venkovským sídlem je ves3 n. vesnice3, ve kterých je možno sledovat již určitou ekonomickou diferenciaci obyvatelstva. Od venkovských sídel se svou ekpnomickou funkcí liší městská sídla4 n. města4, převážně nezemědělského charakteru. Právní řád v různých státech — a z historických důvodů dokonce i v různých částech téhož státu — přiznává charakter obce (právní subjektivitu) různě velkým lokalitám. Proto je důležité při mezinárodním srovnávání uvažovat průměrnou plochu a populační velikost obce. Na území jedné obce může být buď jen jeden shluk domů nebo mohou být mimo něj i samoty a vísky. Někdy i jeden shluk domů mohou tvořit dvě právně samostatné obce. Různým typům obcí je zpravidla přiznán různý stupeň samosprávy. Město, kde sídlí vláda, se nazývá hlavní město5. Hlavní sídlo určité územní oblasti (302-1), obvykle z hlediska administrativního, ev. i v jedné obci, se nazývá správním střediskem6. Velká města se dělí na městské obvody7 n. městské čtvrti7 n. městské části7.

  • 3. Pro větší vesnici, která měla právo výročních trhů, se užívalo dříve názvu městys (městečko).


More...