The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Vlastník půdy

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Vlastník půdy  (vlastník, podst. m., půdy)


V zemědělství se mezi hospodáři1, kteří jsou zemědělskými podnikateli1, tj. mezi těmi, kdo obhospodařují půdu ve svůj prospěch, rozlišují vlastníci půdy2 a nájemci3, kteří hospodaří svým vlastním nářadím na půdě, za niž platí nájemné (pachtovné) v penězích nebo naturáliích. Další skupiny tvoří zemědělští dělníci4 (354-2) a ostatní zaměstnanci v zemědělství (viz 354-3).
More...