The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Vnitřní migrace

Z Demopædia
(přesměrováno z Vnitřní stěhování)
Přejít na: navigace, hledání
Vnitřní migrace  (migrace, podst. ž., vnitřní ...)


Vnější migrace1 n. vnější stěhování1 zahrnuje pohyby přes hranice vymezené oblasti. Je-li tato oblast územím svrchovaného státu, nazývá se zahraniční migrací2 n. zahraničním stěhováním2. Oba termíny jsou někdy užívány jako synonyma, přestože to nejsou ve všech případech pojmy rovnocenné. Termínů imigrace3 n. přistěhování3 a emigrace4 n. vystěhování4 se používá pro rozlišení pohybů do anebo ven z určité oblasti. Migrace uvnitř určitého státu, sestávající z pohybů mezi jeho různými částmi, se označuje jako vnitřní migrace5 n. vnitřní stěhování5 n. vnitrostátní migrace5. Termín vnitřní migrace může mít i obecnější význam migrace uvnitř libovolně vymezené územní jednotky (menší i větší než území státu). Zejména u vnitrozemských států bývá rozlišována zámořská a vnitrokontinentální migrace.

  • 1. Pohyb směřující pres určité území státu (na tomto území však nepocatý ani neukončený) se nazývá někdy transit.
  • 4. U vnitrní migrace se používá spíše termínu odstěhování než vystěhování.
  • 5. Vnitřní migrace zahrnuje obvykle jen pohyby mezi obcemi. Naproti tomu pohyby uvnitř obcí nejsou zpravidla považovány v demografickém smyslu slova za qoučást stěhování (migrace), i když jsou mnohdy statisticky sledovány. Hovorově jsou však i tyto pohyby označovány za přestěhování. Zvláštním typem vnitřní migrace je pohyb mezi městy a venkovem, který je vždy silnější ve směru do měst. Je významným činitelem růstu měst a urbanisace. Pro zemědělství však znamená ztráty pracovních sil. Bývá označován jako útěk do měst resp. jako útěk ze vsi.


More...