The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Vyčerpávající šetření

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Vyčerpávající šetření  


Sčítání lidu1 n. soupisy obyvatelstva1 (populační censy1) mají podat informace o stavu obyvatelstva (201-5) k určitému okamžiku. Obvykle jsou všichni obyvatelé určité země sčítáni najednou; takový census nazýváme všeobecným soupisem2. Někdy se však sčítání týká jen části obyvatelstva (např. jen osoby evropského původu), nebo jen části území; v takovém případě mluvíme o dílčím soupisu3. Termíny sčítání a soupis se mají používat výhradně pro vyčerpávající šetření4 tj. označují šetření, ve kterých byli sečteni všichni příslušníci sledovaného obyvatelstva, ev. jeho vymezené části. Dílčí soupisy musíme odlišovat od výběrových šetření5 (viz 160). Soupisům často předchází zkušební sčítání6 (sčítání na zkoušku6).

  • 4. V češtině není toto terminologické rozlišení v praxi vždy tak striktně dodržováno. Setkáváme se např. se spojeními výběrový soupis n. mikrocensus pro označení nevyčerpávajících šetření, obvykle však jde o výběrová šetření velkého rozsahu. Termín soupis je obecnější než termín sčítání. Druhým termínem označujeme jen velké, obvykle celonárodní sčítací akce.


More...