The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Změna povolání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Změna povolání  (povolání, podst. s., změna ...)


Pod termínem profesionální mobilita1 se rozumí buď změna povolání2 jednotlivce nebo změny ve struktuře společnosti podle povolání v důsledku odchodu starých osob mimo aktivní věk a nového profesionálního zaměření3 přicházejících generací.

  • 1. Někdy se používá pro označení přechodu z jednoho zaměstnání do druhého termínu profesionální migrace podobně jako pro přechod z jedné společenské skupiny do druhé termínu společenská migrace.


More...